ประกาศที่ 52-2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ_การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร_ครั้งที่ 2 จำนวน 292 คน