ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2564 เรื่อง การรับรองปริญญา ของนางสาวนุชจมา ทิ้งน้ำรอบ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ