ผู้แทนสภาเภสัชกรรม พร้อมกลุ่มเภสัชกรโคราช แสดงความชื่นชม ภญ.สรัญญาพร รักษ์วิชานันท์ รพ.สีคิ้ว
 

bullet 

 

 

           สืบเนื่องจากกรณีที่ ภญ.สรัญญาพร  รักษ์วิชานันท์  ได้ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริเวณถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา และปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนนั้น

 

       สภาเภสัชกรรม ขอชื่นชม ภญ.สรัญญาพร  รักษ์วิชานันท์ ที่ได้กระทำสิ่งที่น่ายกย่อง อันแสดงถึงความรับผิดชอบ และจริยธรรมที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเภสัชกรท่านอื่น ๆ

 

       ทั้งนี้ผู้แทนสภาเภสัชกรรม ได้นำทีมเภสัชกรในจังหวัดนครราชสีมา มอบดอกไม้แสดงความชื่นชม แก่ ภญ.สรัญญาพร ด้วยแล้ว

 

แหล่งที่มาที่ปรากฎเป็นข่าว : https://today.line.me/TH/pc/article/3qBBnE?utm_source=lineshare

 
 
 
 
file_2593.348896.jpg (88.29 k)