คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 315 (11/2564) วันที่ 18 ตุลาคม 2564