กำหนดแนวทางการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11

ช่วงเวลาสำคัญของวิชาชีพ ที่จะเกิดขึ้นในทุก 3 ปี วนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง

     หากคุณคือผู้ที่อยากเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและร่วมกำหนดทิศทางของวิชาชีพ

ขอเชิญมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11

     โดยสามารถสมัครได้ 2 รูปแบบคือแบบอิสระและแบบทีม กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. สามารถสมัครได้ผ่านทาง Link ด้านล่างนี้ ในวันและเวลาที่กำหนด

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11 (พ.ศ.2568-2570) (แบบอิสระ) https://forms.gle/rL3gPx39TMB2R6ga6

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11 (พ.ศ.2568-2570) (แบบทีม) https://forms.gle/DcTSFWVHf5qVg3CG6

#เพราะทุกคนคือกำลังสำคัญของวิชาชีพ
#Together
#เลือกตั้งสภาเภสัชกรรมวาระที่11