Popup

คำขอรหัสผ่านทางอีเมล์
กรุณากรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ และส่งสำเนาบัตรประชาชน โดยแนบไฟล์หรือส่งอีเมล์มาที่ pharthai@pharmacycouncil.org หลังจากตรวจสอบเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมล์
แบบฟอร์มแจ้งขอรหัสผ่านเข้าระบบออนไลด์
คำนำหน้า นาย น.ส. นาง อื่นๆ
ชื่อ *
สกุล *
มหาวิทยาลัย *
เบอร์โทรศัพท์ *
(ใส่ตัวเลขเท่านั้น ไม่ต้องใส่เว้นวรรค)
อีเมล์ *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
(เลข 13 หลัก)
วัน/เดือน/ปี เกิด
เลขที่ใบประกอบฯ * (ใส่เฉพาะตัวเลข)
รายละเอียด
แนบสำเนาบัตรประชาชน * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 Mb 
  CAPTCHA code 
กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพ *  

deneme bonusu veren siteler izmir escort deneme bonusu hot sex vidio