มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
Popup

ระบบการลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
เลขที่ใบอนุญาต ฯ
 รหัสผ่าน


คำแนะนำเกี่ยวกับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ (หลังการชำระเงิน 1-2 วันทำการ) ด้วยตนเองผ่านระบบ
E-Service ได้ที่ https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice
หมายเหตุ: **ท่านสามารถกดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับได้ครั้งเดียวเท่านั้น**
หากพิมพ์ซ้ำระบบจะอนุญาตให้พิมพ์เฉพาะสำเนาใบเสร็จรับเงิน

ดูขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

กลับไปรายการการประชุมวิชาการ
>> สำหรับผู้ที่เข้าระบบครั้งแรกให้ทำการแจ้งขอรหัสผ่านโดยคลิกที่นี่ <<